De mens te leren hoe hij kan leven zonder zekerheid, maar zonder zich, anderzijds, te laten verlammen door onzekerheid, dat is misschien wel het voornaamste dat de filosofie voor hen, die zich in haar verdiepen, kan doen.
— Bertrand Russell (1872-1970)

Welkom op de website van Pablo Muruzábal Lamberti, eerstegraads filosofiedocent, promovendus in filosofie en onderwijs (onder begeleiding van Prof. dr. Josef Früchtl, dr. Chiel van der Veen en dr. Anders Schinkel), en filosofisch consulent. Ontdek op deze site meer over mijn werkzaamheden.