Men doet er heel verkeerd aan de filosofie af te schilderen als ontoegankelijk voor jongeren en het een streng, ernstig en afschrikwekkend uiterlijk te geven. Wie heeft haar toch vermomd en dit bleke afschuwelijke masker opgezet? Er is niets dat zo luchtig, monter, vrolijk, ja ik zou haast zeggen uitgelaten is als zij. Zij predikt slechts feest en zonneschijn. Een triest en neerslachtig gezicht geeft aan dat de wijsbegeerte daar niet huist.
— Montaigne (1533-1592)

En zo is het. Met kinderen filosoferen betekent op speelse wijze ontdekken dat het stellen van vragen en nadenken over het alledaagse vaak tot verrassende inzichten kan leiden. Dit is een tamelijk ondergesneeuwde discipline op de meeste scholen, maar zeker geen onbelangrijke. Montaigne zei het al:

Als het dus de filosofie is die ons leert hoe wij moeten leven en men er even goed in zijn kinderjaren als op andere leeftijden lering uit kan trekken, waarom maakt men er dan de jeugd niet bekend mee?

En eerder nog Epicurus (ca. 341-270 v. Chr.):

Laat niemand in zijn jeugd het beoefenen van de filosofie uitstellen, of op zijn oude dag het filosoferen moe worden. Want men is nooit te jong of te oud voor het gezond houden van de ziel. Wie zegt dat de tijd voor de studie van de filosofie nog niet is aangebroken, of dat die al voorbij is, is als iemand die zegt dat de tijd voor het geluk er nog niet is of er niet meer is. (Epicurus - Brief aan Menoeceus)

Dit zijn niet slechts mooie woorden van grote denkers. Ik geloof dat hier een bijzondere en praktische wijsheid in schuilt, en daarom is het mijn ambitie om filosofie als drijvende kracht van het onderwijs en de samenleving weer in ere te herstellen. Filosofie leert ons immers hoe te leven. Dat doet ze onder meer door te laten zien dat er vaak juist niet één ‘goed’ antwoord is en dat het leven dus onherroepelijk samengaat met een veelvoud aan onzekerheden. Dat is echter geen reden voor angst of zorgen. Het vraagt alleen wel om een geest met veerkracht en om aanpassingsvermogen als de situatie daarom vraagt. Allemaal zaken die de filosofie helpt eigen te maken. 

Bekijk hier een documentaire over filosoferen met kinderen: