Filosoferen met kinderen is op een coöperatieve manier nadenken over vragen die op het eerste gezicht heel alledaags lijken, maar dat bij nader inzien niet blijken te zijn. Centraal staat onder meer het zelf kritisch leren nadenken. Dit is een tamelijk ondergesneeuwde discipline in het hedendaagse onderwijs maar voor een gezonde en vreedzame samenleving beslist geen onbelangrijke.

Het is daarom een van mijn ambities om filosofie als drijvende kracht in het onderwijs weer in ere te herstellen. Filosofie leert ons per slot van rekening te leven! Dat doet ze door te laten zien dat het leven ingewikkelder in elkaar zit dan we denken, maar ook als we denken. Daarbij gaat het niet om het onnodig ingewikkeld maken van dingen, maar om het leren omgaan met onzekerheid en onbeantwoorde vragen, zonder ons daardoor te laten verlammen of te vervallen in dogma’s.

In mijn huidige promotieonderzoek buig ik mij over de vraag naar het luisteren. Door in kaart te brengen wat filosofische luisteren is en wat het bijdraagt aan de kwaliteit van filosofische gesprekken, hoop ik een bijdrage te leveren aan een robuustere luistercultuur. Dat lijkt hard nodig: in tegenstelling tot spreken is luisteren namelijk iets dat we niet leren op school. Bovendien, communicatie onder jongeren vindt steeds vaker plaats via sociale media, die vooral een “zendmentaliteit” stimuleren. Dit en meer inspireert mij om de andere kant van taal en spreken te belichten. Uiteindelijk hoop ik zo - al dan niet muzikale - interventies te kunnen ontwikkelen die gericht zijn op het ontwikkelen en cultiveren van luistervaardigheden. Lees meer over mijn onderzoek op mijn universiteitspagina, of door u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Momenteel financier ik mijn onderzoek zelf en ontvang ik geen beursgelden voor mijn werk. Mocht u tips hebben voor een fonds dat geïnteresseerd zou kunnen zijn in het steunen van mijn project, of zelf belangstelling hebben om betrokken te raken, neem dan contact met mij op via het contactformulier.


Death_to_stock_photography_wild_6.jpg