Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.
— Epictetus (ca. 50-135)

Naast individuele coaching bied ik vanuit mijn achtergrond in de filosofie en bedrijfsweteschappen ook gespreksbegeleiding aan op verschillende soorten niveaus. Bijvoorbeeld moreel beraad op de werkvloer, begeleiding van intervisie, Socratisch onderzoek over goed leiderschap, en toekomst gericht denken met betrekking tot kunstmatige intelligentie en technologie.

Stuk voor stuk kwesties waar een filosofisch perspectief onmisbaar bij is. Filosofisch denken is namelijk uniek in de combinatie van kritisch-, creatief- en relationeel denken vanuit het inzicht dat de waarheid ingewikkelder in elkaar zit dan we denken, maar ook áls we denken. Het gaat daarbij niet om het onnodig ingewikkeld maken van dingen, maar juist om het ontwikkelen van veerkracht in het denken en dat vervolgens praktisch in te zetten bij ingewikkelde situaties.

Een filosofisch consult kan bij allerlei zaken zinvol zijn; werk-gerelateerde uitdagingen, privéaangelegenheden, existentiële onzekerheden, en nog veel meer. Seneca (ca 4 v. Chr - 65 n. Chr.) schrijft: “Van alle mensen zijn degenen die tijd vrijmaken voor filosofie de enigen die in ruste leven, de enigen die leven; want zij dragen niet alleen op de juist wijze zorg voor hun eigen leven, ze maken zich elke periode eigen naast die waarin ze zelf leven; alle jaren die men vóór hen geleefd heeft, hebben zij aan hun eigen jaren toegevoegd.”

Het mooie is dat wij daar ten opzichte van Seneca nu zo’n 2000 extra jaren aan kunnen toevoegen, en dus beschikken over een eindeloze hoeveelheid levenswijsheid en perspectief. Mocht u meer willen weten over hoe ik precies te werk ga, wat voor onderwerpen relevant zijn bij een filosofisch consult en wat voor kosten daaraan verbonden zijn, neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier.

DeathtoStock_Hot&Cold-03.jpg