Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.
— Epictetus (ca. 50-135)

Met het verzwakken van de rol van religie als fundament voor alle levensvragen, is het voor veel mensen in toenemende mate lastig om enig houvast te vinden. Het geluk wil dat vragen als: Waaruit bestaat een goed leven? Wat is mijn rol daarbinnen? Heeft mijn werk zin? Hoe ga ik om met de tijdelijkheid van het leven? ook heel goed op een filosofische manier benaderd kunnen worden. Dit soort vragen vallen namelijk onder het domein van de ‘Praktische Filosofie’, en daar specialiseer ik vanuit stoïcisme en Oosterse filosofie nu al zo’n vijf jaar in.

Bij een filosofisch consult gaan we op Socratische wijze in gesprek en denken we vanuit verschillende perspectieven na over een specifieke kwestie. Het kan ook voorkomen dat we een tekst lezen en deze proberen toe te passen op een unieke vraag waar u mee worstelt, gekoppeld aan zogenaamde geestelijke oefeningen. Een filosofisch consult kan bij allerlei zaken zinvol zijn; werk-gerelateerde problemen, privéaangelegenheden, existentiële onzekerheden, en nog veel meer. U zult verstelt staan over wat filosofen in de jaren allemaal beziggehouden heeft.

Seneca (ca 4 v. Chr - 65 n. Chr.) schrijft: “Van alle mensen zijn degenen die tijd vrijmaken voor filosofie de enigen die in ruste leven, de enigen die leven; want zij dragen niet alleen op de juist wijze zorg voor hun eigen leven, ze maken zich elke periode eigen naast die waarin ze zelf leven; alle jaren die men vóór hen geleefd heeft, hebben zij aan hun eigen jaren toegevoegd.”

Het mooie is dat wij daar ten opzichte van Seneca nu zo’n 2000 extra jaren aan kunnen toevoegen, en dus beschikken over een eindeloze hoeveelheid levenswijsheid. Mocht u meer willen weten over hoe ik precies te werk ga, wat voor vragen relevant zijn bij een filosofisch consult en wat voor kosten daaraan verbonden zijn, neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier. Mijn praktijk bevindt zich in Amsterdam.

Screenshot 2019-06-02 at 15.37.21.png