Passport+size+photo.jpg

Na een bachelor in bedrijfswetenschappen (VU) ben ik mij tijdens mijn studie filosofie (UvA) gaan verdiepen in het denken van Plato, Schopenhauer en Nietzsche. In mijn scriptie heb ik mij gebogen over de filosofie van de macht aan de hand van Foucault en de Spaanse filosoof Ortega y Gasset. Hieronder vindt u enkele artikelen van mijn hand.

Later ben ik mij gaan specialiseren in praktische filosofie zoals stoïcijnse filosofie en deugdethiek. Ook heb ik mij vanuit mijn belangstelling voor Japan verdiept in Oosterse filosofie zoals (zen)boeddhisme en Taoïsme. Naast de fascinatie voor deze manieren van denken en doen voor het dagelijkse leven, vind ik het ook erg leuk om te werken aan implementatiemogelijkheden van filosofie en levenskunst voor organisaties.

Alle tijd die ik overhoud besteed ik ten slotte aan mijn promotieonderzoek aan de UvA - in samenwerking met de VU - over de rol van luisteren als filosofische deugd en vaardigheid. Lees daar meer over op mijn universiteitspagina.