Tijdens mijn studie filosofie heb ik mij onder meer verdiept in het denken van Schopenhauer, Hegel en Adorno. In mijn scriptie heb ik me gebogen over de filosofie van de macht aan de hand van Foucault en de Spaanse filosoof Ortega y Gasset.

Later ben ik mij gaan specialiseren in praktische filosofie zoals stoïcisme en deugdethiek. Momenteel werk ik aan mijn promotieonderzoek aan de UvA - in samenwerking met de VU - over de rol van luisteren als filosofische deugd en vaardigheid.

In 2013 heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid voor filosofie behaald. Momenteel werk ik als zelfstandig filosofiedocent op Jenaplanschool De Wilgenhoek in Leerdam en de Vrije Academie in Amsterdam. Daarnaast heb ik ook mijn eigen projecten, waaronder filosofie voor bedrijven en Plato voor kinderen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn werkzaamheden, neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier.