De mens te leren hoe hij kan leven zonder zekerheid, maar zonder zich, anderzijds, te laten verlammen door onzekerheid, dat is misschien wel het voornaamste dat de filosofie voor hen, die zich in haar verdiepen, kan doen (Bertrand Russell - Geschiedenis van de westerse filosofie)

Welkom op de website van Pablo Muruzábal Lamberti, zelfstandig filosofiedocent en promovendus in filosofie en onderwijs. Ontdek op deze site meer over mijn werkzaamheden.